Cena za mediaci

Standardní cena za 1 započatou hodinu činí 1.000,- Kč. Strany ji obvykle hradí rovným dílem ( tj. každá 500,- Kč), ovšem mohou se dohodnout i odlišně. 

Uvedená cena je smluvní a jsou v ní zahrnuty i náklady hotových výdajů. Cena může být v odůvodněných případech zvýšena (vyšší náročnost), či snížena ( sociální důvody).

Pro úplnost zbývá dodat, že odměna za první setkání s mediátorem je ze zákona stanovena na 400,- Kč za každou započatou hodinu. Další mediační jednání se již řídí cenou smluvní.