Úvod

Máte spor?
Nemůžete se dohodnout?
Plánujete podat žalobu k soudu?
Myslíte, že už není jiné cesty než soudní?
Nebo už jste se dokonce soudit začali?

                    ...pokuste se ještě dohodnout jinak - za pomoci prostředníka,

řešením může být:

MEDIACE dle zákona č. 202/ 2012 Sb.   
                   
- mimosoudní řešení sporů za účasti třetí nezávislé a nestranné osoby - mediátora
- v 80% případů je výsledkem oboustranně přijatelná mediační dohoda, na jejímž vytvoření se strany samy podílí, tudíž ji i mají zájem plnit
- má stejné právní účinky jako podání žaloby - stavění promlčecích a prekluzivních lhůt ohledně předmětu sporu
- mnohé další výhody- např. nižší náklady, rychlost, efektivnost, důvěrnost, neformálnost